Adatkezelési tájékoztató

 

Utolsó frissítés: 2019.05.16.

A ScanoMed Kft. tiszteletben tartja az Ön adatvédelmi jogait. Ebben az Adatvédelmi tájékoztatóban ismertetjük, hogy hogyan gyűjtjük, osztjuk meg és használjuk fel az Ön személyes adatait, és hogy Ön hogyan gyakorolhatja az adatvédelmi jogait. Ez az Adatvédelmi tájékoztató a www.scanomed.hu, a www.petct.hu és a www.scanomedtranslational.com oldalon működő honlapunkon (a „Honlap”) keresztül gyűjtött személyes adatokra vonatkozik.

Ha a személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban kérdése vagy aggálya lenne, keressen minket az Adatvédelmi tájékoztató végén megadott elérhetőségeinken.

Az adatkezelő adatai:
Név: ScanoMed Orvosi, Diagnosztikai, Kutató és Oktató Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Adószám: 13445470-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-023677
E-mail: adatkezeles@scanomed.hu

 

A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Az általunk végzett adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:

Mit, hogyan és miért? – a honlapon keresztül gyűjtött személyes adatok adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama, kötelezősége

Alapvetően az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjthetünk Önről:

Az Öntől gyűjtött személyes adatokat alapvetően csak az ezen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített célokra, valamint az adatgyűjtéskor Önnel ismertetett célokra használjuk fel. Ezenkívül azonban olyan célokra is használhatjuk a személyes adatait, amelyek nem összeegyeztethetetlenek az Önnek megadott célokkal (például közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból), ha és amennyiben ezt az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok megengedik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztató nem vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyeket nem a Honlapon, hanem egyébként, az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során gyűjtünk. Egyéb adatgyűjtés esetén külön adatvédelmi tájékoztatóban ismertetjük a személyes adatok gyűjtésének okát és módját.

Személyes adatait a következő címzettekkel oszthatjuk meg:

A személyes adatok kezelésének jogalapja (csak EGT-beli látogatók esetében)

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben élő látogatóként keresi fel a Honlapunkat, a fenti személyes adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozó jogalapunk az adott személyes adattól és az adatgyűjtés konkrét körülményeitől függ.

Azonban rendszerint csak akkor gyűjtünk személyes adatokat Önről, ha Ön ehhez hozzájárult, ha az Önnel létrejött szerződés teljesítéséhez van szükségünk a személyes adatra, vagy ha az adatkezelés a saját jogos érdekünkben áll, és az Ön adatvédelmi érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségünk miatt, vagy egyébként az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelmében lehet szükségünk az Ön személyes adatainak gyűjtésére.

Ha jogi kötelezettségnek való megfelelés vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében kérünk Öntől személyes adatokat, erről a megfelelő időben tájékoztatni fogjuk, és arról is felvilágosítjuk, hogy a személyes adatok megadása kötelező-e (illetve, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha Ön nem adja meg a személyes adatait).

Hasonlóképpen, ha jogos érdekeinkre (vagy harmadik fél jogos érdekeire) hivatkozva gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait, kellő időben konkrétan megjelöljük, hogy milyen jogos érdekekről van szó.

A személyes adatatok biztonsága

Megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket alkalmazunk az Önnel kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatok védelme érdekében. Az általunk bevezetett intézkedéseket úgy alakítjuk ki, hogy a személyes adatainak kezelésével járó kockázat mértékének megfelelő biztonsági szintet tudjunk garantálni.

Nemzetközi adattovábbítások

Az Öntől gyűjtött személyes adatokat honlapunkról nem továbbítjuk Magyarországon kívülre.

Adatmegőrzés

Az Öntől gyűjtött személyes adatokat akkor őrizzük meg, ha ezt aktuálisan fennálló jogos üzleti igény teszi szükségessé (például, hogy biztosítani tudjuk az Ön által kért szolgáltatást vagy, hogy teljesíteni tudjuk a vonatkozó jogi, adóügyi vagy számviteli előírásokat).

Ha a személyes adatainak kezelését aktuálisan fennálló üzleti igény nem indokolja, akkor az adatokat vagy töröljük, vagy anonimizáljuk. Amennyiben ez nem lehetséges (például, mert a személyes adatairól biztonsági másolat készült), akkor a személyes adatait biztonságosan, minden további adatkezeléstől elkülönítve tároljuk mindaddig, amíg a törlés lehetővé válik.

Az Ön adatvédelmi jogai

Számunkra fontos, hogy Ön megismerje adatvédelmi jogait. Ennek érdekében az alábbiakban ismertetjük, a hatályos jogszabályok alapján, milyen jogok illetik meg a személyes adataival kapcsolatban:

Ha valamely fenti jogát szeretné gyakorolni, lépjen kapcsolatba velünk az „Elérhetőségünk” pontban megadott módon, lásd: kapcsolat. Minden olyan megkeresésre válaszolunk, amelynek révén magánszemély kívánja gyakorolni adatvédelmi jogait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

A személyes adatai általunk történő gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál. További tájékoztatást a felügyeleti hatóságtól kérhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

Az Adatvédelmi tájékoztató módosításai

Ezt az Adatvédelmi tájékoztatót időnként módosítjuk a változó jogi, technikai és üzleti környezetnek megfelelően. Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása esetén – az adott módosítás jelentőségétől függően – megtesszük a megfelelő lépéseket az Ön tájékoztatása érdekében. Az Adatvédelmi tájékoztató lényeges módosítása esetén kérjük az Ön hozzájárulását, amennyiben ezt az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírják.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató utolsó módosításának dátumát feltüntetjük a dokumentum tetején.

Adatvédelmi kérelmek benyújtásának módja

Ön a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozás vagy adathordozás iránti kérelmét elektronikus úton nyújthatja be, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségén. Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség. Az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről. Email fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza addig, amíg azt nem rendezzük.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Név: Szideyné Endrédi Ágnes
E-mail: adatkezeles@scanomed.hu
Cím: ScanoMed Kft., 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.